دستگاه تورگاید ، ترجمه همزمان Wireless translator system and Tour Guide

تورگاید ، دستگاه مترجم همزمان

دستگاه تورگاید یا دستگاه ترجمه همزمان دستگاهیست که در کارخانجات ،موزه ها بعنوان تورگاید و سالنهای کنفرانس و آمفی تاتر بعنوان دستگاه  مترجم همزمان استفاده می گردد.
این سیستم مترجم همزمان یا تورگاید در دو مدل VHF و UHF محود می باشد که مدل باند فرکانسی UHF آن، باتوجه به اینکه از طول موج کوتاهتری برخوردار است از کیفیت بهتر و عدم نویزپری برخوردار می باشند. این سیستم ترجمه همزمان بصورت بی سیم بوده و دارای کیف حمل مجهز به خشاب شارژر می باشد. دستگاههای فوق (تورگاید و ترجمه همزمان) نیازی به آموزش جهت راه اندازی ندارد و کاربر براحتی می تواند در کمترین زمان ممکن در هر محیطی از آن بهره برداری نماید.
 
تورگاید ؛ مترجم همزمان مترجم همزمان ET218 / ER218 تورگاید UP83 / UR818 مترجم همزمان و تورگاید UT96 / UR96
باند فرکانسی Ultra High Frequency - VHF Ultra High Frequency - VHF Ultra High Frequency - UHF
محدوده فرکانسی 800~ 885 Mhz 800~ 885 Mhz 800~ 885 Mhz
مسافت قابل پوشش 60 متر 60 متر 100 متر
تعداد کانال تنظیم فرکانس 16 کانال 16 کانال 16 کانال
کیف حمل مجهز به خشاب شارژر Yes Yes Yes
ال سی دی نمایش وضعیت No No Yes